0542 448 2857 English   Türkçe

  Norma Pelet

Norma Pelet hakkında bilgiler, vizyonu misyonu.

Norma Pelet Hakkında

Norma Pelet

Ülkemizde dünyada hızla yaygınlaşan pelet üretimi gerek pelet, gerekse pelet üretimi anlamında ciddi bir pazar oluşturmaktadır.Ancak pelet makinası pazarının genişlemesi ile birlikte piyasada peletin ne olduğunu bilmeden pelet makinası üretmeye çalışan bir çok firma çıktı.

Bu firmalar pelet üretmek isteyen yeni üreticilerin şevkini kırdığı gibi peletin ülkemizde yaygınlaşmasının  da önününde engel oluşturmaktadırlar. Oysa ülkemiz pelet üretiminde lider olarak iç ve dış piyasada çokça satış yapacak büyük bir potansipyele sahiptir. Ülkemiz gerek pelet ham maddesi gerekse peletin üretimine elverişli iklimi sayesinde çok yüksek bir pelet üretim kapasitesine ve dış piyasada pelet satış kapasitesine sahiptir.

Norma Pelet, piyasadaki spekülasyonları yok etmek ve pelet üretmek isteyen yatırımcıları doğru yönlendirmek için ihtiyaçtan doğmuş bir firmadır.

 SON EKLENENLER


Pelet Diski

Pelet Diski

incele...


Pelet Silosu

Pelet Silosu

incele...


Pirina Pelet Makinası

Pirina Pelet Makinası

incele...